Pianodocent binnen FluXus

FluXus heeft (sinds 2014) geen muziekdocenten meer in vaste dienst, maar werkt met zelfstandige docenten (ook wel ZZP'ers genoemd), zgn. netwerkdocenten. Na een lang dienstverband bij de Muziekschool Zaanstreek ben ik ook netwerkdocent bij FluXus geworden.

Aanmelden

U meldt zich aan bij mij, niet bij de muziekschool. U kunt dat rechtstreeks via mijn e-mailadres doen. Mijn e-mailadres is harry@marsandmc.nl, klik mij. Hoewel het mogelijk is om de aanmelding ook via de website van FluXus te doen; de directe route via mijn e-mailadres heeft de voorkeur.

Omdat ik lessen geef in Zaandam (dinsdag en woensdag) als wel in buurthuis De Pelikaan in Krommenie (donderdag), geef aan wat uw woonplaats is en om welke locatie het gaat.

U heeft een directe relatie met de docent zelf. U ontvangt de factuur voor het lesgeld van de docent, niet van de muziekschool. Afmeldingen e.d. doet u niet bij FluXus, maar bij de docent.

Meerwaarde FluXus

FluXus is meer dan alleen leskamer verhuur voor netwerkdocenten. Zo biedt FluXus samenspelmogelijkheden, goede faciliteiten voor presentaties (Pasveerzaal), additionele cursussen ter ondersteuning, de mogelijkheid om in de talentenklas deel te nemen enz.